Nieuwe visumcode Schengengebied per 1 februari 2020

Visum kort verblijf (Schengenvisum) en de coronacrisis