Verwerking visumaanvraag

Klachten over lange wachttijden bij aanvraag Schengenvisum