Schengenvisum.info https://schengenvisum.info/ Tue, 06 Dec 2022 08:17:48 +0000 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.1 https://schengenvisum.info/wp-content/uploads/2019/07/cropped-Schengen-visum-info-logo-flavo-32x32.png Schengenvisum.info https://schengenvisum.info/ 32 32 Inwoners van Kosovo kunnen vanaf 2024 visumvrij naar Schengenlanden https://schengenvisum.info/inwoners-kosovo-2024-visumvrij-naar-schengenlanden/ Fri, 02 Dec 2022 07:25:06 +0000 https://schengenvisum.info/?p=7515 Kosovaren hebben vanaf 1 januari 2024 geen Schengenvisum meer nodig om naar de Europese Unie te reizen. De EU-landen en de Europese Commissie zijn het daarover eens. Alleen het Europees Parlement moet nog akkoord gaan, maar dat zal geen probleem zijn.

Het bericht Inwoners van Kosovo kunnen vanaf 2024 visumvrij naar Schengenlanden verscheen eerst op Schengenvisum.info.

]]>
Kosovaren hebben vanaf 1 januari 2024 geen Schengenvisum meer nodig om naar de Europese Unie te reizen. De EU-landen en de Europese Commissie zijn het daarover eens. Alleen het Europees Parlement moet nog akkoord gaan, maar dat zal geen probleem zijn.

Het voorstel van de Europese Raad luidt dat houders van een Kosovaars paspoort, zonder visum naar de EU kunnen reizen voor een verblijf van 90 dagen binnen een periode van 180 dagen. Volgens het standpunt van de Raad zou de vrijstelling van de visumplicht gelden vanaf de startdatum van het Europees reisinformatie- en -autorisatiesysteem (Etias) en in elk geval uiterlijk op 1 januari 2024 ingaan.

Kosovo is nu nog een van de weinige landen in Europa waar voor inwoners een visumplicht geldt om het Schengengebied in te reizen. Die plicht wordt binnenkort dus afgeschaft. Kosovo heeft flinke vooruitgang geboekt met het stappenplan voor visum­liberalisering, onder meer op het gebied van document­beveiliging, grens- en migratiebeheer, openbare orde en veiligheid, en grondrechten in verband met vrij verkeer. Daarom heeft de Commissie voorgesteld de visumplicht voor houders van een door Kosovo afgegeven paspoort op te heffen. Door deze vrijstelling komt de hele Westelijke Balkan onder dezelfde visumregeling te vallen.

Kosovo wil lid worden van de Europese Unie

De Europese Commissie pleit er al jaren voor, om de visumregels voor Kosovo te versoepelen. In 2018 oordeelde de commissie dat Kosovo aan alle eisen voldeed om hiervoor in aanmerking te komen. Nederland en andere lidstaten van de EU hielden dit tegen, onder meer vanwege zorgen over misdaad- en corruptiebestrijding in het land.

Kosovo is één van de zes landen in de Westelijke Balkan die al twintig jaar probeert om toe te treden tot de Europese Unie. Het land heeft nu de status van een potentiële kandidaat-lidstaat. Het kan nog jaren duren tot het de officiële kandidaat-status krijgt en met de EU kan onderhandelen over toetreding.

Bron: https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2022/11/30/kosovo-council-agrees-negotiating-mandate-on-visa-free-travel/

Inwoners van Kosovo kunnen vanaf 2024 visumvrij naar Schengenlanden
Inwoners van Kosovo kunnen vanaf 2024 visumvrij naar Schengenlanden

Gerelateerde berichten:

Het bericht Inwoners van Kosovo kunnen vanaf 2024 visumvrij naar Schengenlanden verscheen eerst op Schengenvisum.info.

]]>
Turken hebben per 1 december 2022 een luchthaventransitvisum nodig bij overstap op Schiphol https://schengenvisum.info/turken-1-december-2022-luchthaventransitvisum/ Mon, 28 Nov 2022 10:20:49 +0000 https://schengenvisum.info/?p=6893 Voor Turkse reizigers die op de luchthaven Schiphol Amsterdam willen overstappen, de zogenaamde transitpassagiers, gaan er per 1 december 2022 andere regels gelden. Vanaf die datum moeten Turken die willen overstappen op Schiphol op een andere vlucht, eerst een luchthaventransitvisum aanvragen.

Het bericht Turken hebben per 1 december 2022 een luchthaventransitvisum nodig bij overstap op Schiphol verscheen eerst op Schengenvisum.info.

]]>
Voor Turkse reizigers die op de luchthaven Schiphol Amsterdam willen overstappen, de zogenaamde transitpassagiers, gaan er per 1 december 2022 andere regels gelden. Vanaf die datum moeten Turken die willen overstappen op Schiphol op een andere vlucht, eerst een luchthaventransitvisum aanvragen.

Zonder dit Schengenvisum kan de luchtvaartmaatschappij weigeren je aan boord van het vliegtuig te laten gaan. Je maakt een overstap op een Nederlandse luchthaven als:

 • Je wisselt van vliegtuig op weg naar jouw volgende bestemming, zonder de internationale transitzone te verlaten. Je gaat dus niet langs de paspoortcontrole.
 • Jouw vliegtuig een tussenstop maakt. En je in het vliegtuig of in de internationale transitzone wacht tot jouw vliegtuig vertrekt naar je volgende bestemming.

Wat is een luchthaventransitvisum?

Met het luchthaventransitvisum mag je op een Nederlandse luchthaven overstappen naar een bestemming buiten het Schengengebied. Het visum (ook wel A-visum genoemd) geeft geen toegang tot Nederland of een ander Schengenland. Je mag de luchthaven en de internationale zone van het vliegveld, dus niet verlaten.

Ik ben Turks, heb ik een visum nodig voor een overstap in Nederland?

Heb je de Turkse nationaliteit? En maak je op of na 1 december 2022 een overstap op luchthaven Schiphol in Amsterdam? Door nieuwe regels heb je een luchthaventransitvisum nodig. Behalve als een van de uitzonderingsregels voor jou geldt.

Uitzonderingen: geen visum nodig

Je hebt geen luchthaventransitvisum nodig voor jouw overstap in Amsterdam als een van de volgende situaties voor jou van toepassing is:

 • Je hebt een geldig Schengenvisum.
 • Je hebt een geldig visum voor lang verblijf (mvv) dat is afgegeven door een land in het Schengengebied voor een land in de EU of EER, Canada, de Verenigde Staten of Japan.
 • Je hebt een geldige verblijfsvergunning dat is afgegeven door een land in het Schengengebied, Andorra, Canada, Japan, San Marino of de Verenigde Staten.
 • Je hebt een geldig Caribisch visum of geldige verblijfsvergunning voor 1 of meerdere Caribische Koninkrijksdelen van Nederland (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba).
 • Je reist met een Turks diplomatiek, service- of dienstpaspoort.
 • Je bent familie van iemand met de nationaliteit van een land in de EU, EER of Zwitserland.
 • Je bent bemanning van een vliegtuig. En de vliegtuigmaatschappij staat geregistreerd in een land dat is aangesloten bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Verdrag van Chicago).

Luchthaventransitvisum aanvragen in Turkije

Woon je in Turkije? En wil je een luchthaventransitvisum voor Nederland aanvragen? Bekijk dan welke regels gelden en hoe jij een visum aanvraagt.

Wat heb ik nodig?

 • Je moet een paspoort of ander reisdocument overleggen met ten minste 2 blanco pagina’s. Jouw reisdocument moet in de afgelopen 10 jaar zijn afgegeven. Het moet nog minimaal 3 maanden geldig zijn na je overstap.
 • Je levert een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Schengenvisum in. In het online formulier geef je als reisdoel ‘luchthaventransit’ aan. Elke persoon die op jouw reisdocument meereist moet een eigen formulier inleveren. Formulieren voor kinderen jonger dan 18 jaar moeten door een ouder of voogd zijn ondertekend.
 • Je levert een pasfoto volgens de Nederlandse eisen in.
 • Je laat jouw vingerafdrukken afnemen. Dit doe je wanneer je jouw aanvraag indient. Deze blijven 59 maanden geldig. Voor sommige aanvragers, zoals kinderen jonger dan 12 jaar, is dit niet nodig. Heb je binnen de laatste 59 maanden voorafgaand aan jouw huidige aanvraag biometrische kenmerken (vingerafdrukken en foto) afgegeven? Dan kan je er voor kiezen jouw aanvraag in te laten dienen door iemand anders. Je hoeft dan niet in persoon te verschijnen.

  Let op: Als bij het beoordelen van jouw aanvraag blijkt dat je vingerafdrukken niet in het systeem staan, moet je deze alsnog afgeven. Ook kan je altijd opgeroepen worden voor een interview als jouw aanvraag daar aanleiding toe geeft.

Daarnaast zijn er documenten die nodig zijn voor een zorgvuldige beoordeling van jouw aanvraag. Bekijk hiervoor de checklist luchthaventransit.

Wat kost een visumaanvraag?

Als je jouw aanvraag indient bij een Nederlandse ambassade of een consulaat, betaal je leges (kosten). Het bedrag vindt je op de tarievenpagina (kijk naar de prijzen van een Schengenvisum). Vraag jij je visum aan via een externe dienstverlener, zoals een visumbureau? Dan betaal je ook nog een vergoeding aan de dienstverlener.

Je betaalt geen visumkosten als je binnen een van de volgende categorieën valt:

 • kinderen tot 6 jaar;
 • scholieren, studenten, postacademische studenten en begeleidende docenten die reizen voor studie of beroepsopleiding;
 • onderzoekers* die reizen voor wetenschappelijk onderzoek, deelnemen aan een wetenschappelijk seminar of een wetenschappelijke conferentie;
 • vertegenwoordigers van non-profitorganisaties tot 25 jaar die deelnemen aan door non-profitorganisaties georganiseerde studiebijeenkomsten, conferenties, sportieve, culturele of educatieve evenementen.

*zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 2, van Richt­lijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

Hoelang duurt een aanvraag?

Je kan jouw aanvraag op z’n vroegst 6 maanden voor je reis indienen. Voor zeelieden is dit 9 maanden. En minimaal 15 werkdagen voor je vertrek. Meestal weet je binnen 15 kalenderdagen of je het visum krijgt. Soms is meer tijd nodig: de aanvraag kan dan 45 dagen duren, bijvoorbeeld als er extra documenten nodig zijn.

Heb je een visum voor Nederland aangevraagd? Bekijk hoe je de status van jouw aanvraag online volgt.

Langere wachttijd voor visumaanvragen

Het kan langer duren om een afspraak te maken. De verwerking van je aanvraag kan ook langer duren dan 15 dagen. Dit komt doordat steeds meer aanvragers naar Nederland willen reizen, nadat corona-reisbeperkingen wereldwijd zijn versoepeld. De Nederlandse overheid werkt eraan om het aantal beschikbare afspraken uit te breiden en onze capaciteit te vergroten. Er komen regelmatig nieuwe afspraken bij, dus houd het afsprakensysteem in de gaten. Plan je reis ruim van tevoren. En zorg dat je alle documenten klaar hebt voor jouw afspraak.

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Sommige Schengenstaten willen van elkaar weten wie een visumaanvraag doet. Deze check (consultatie) is verplicht voor sommige nationaliteiten (informatie in het Engels) en kan tot 7 dagen in beslag nemen. Jouw aanvraag wordt daarnaast gecheckt in het Schengen-informatiesysteem (SIS II) (informatie in het Engels). Ook worden jouw aanvraaggegevens gecontroleerd en bewaard in het Visa-informatiesysteem (VIS) (informatie in het Engels).

Aanvragen via VFS Global

Je kunt een luchthaventransitvisum aanvragen bij VFS Global in Ankara, Antalya, Bursa, Erdine, Gaziantep, Istanbul of Izmir. Stuur jouw vluchtgegevens per e-mail naar ANK-ATV@minbuza.nl. Je wordt gebeld door VFS Global om een afspraak te maken.

Bekijk welke documenten je nodig heeft voor jouw aanvraag op de website van VFS Global (informatie in het Engels).

Let op:Een afspraak maken is gratis. Maak geen afspraak via een bemiddelingsbureau of een organisatie die zich voordoet als de Nederlandse ambassade in Ankara of het consulaat-generaal in Istanbul.

Geweigerde visumaanvraag

Over geweigerde visumaanvragen wordt vanwege privacyredenen niet gecorrespondeerd. Wanneer je het niet eens bent met een weigering kan je een bezwaarschrift indienen. Informatie hiervoor vindt je op de afwijzende beschikking.

Iraakse en Syrische reisdocumenten

Vraag je een visum aan met Iraakse en Syrische reisdocumenten? Dan wordt jouw aanvraag niet altijd door de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal behandeld. De aanvraag kan ter beslissing worden gestuurd naar de autoriteiten in Nederland. Houd in dit geval rekening met een behandelingsduur van minimaal 10 werkdagen en maximaal 2 maanden.

Bron: Nederlandwereldwijd.nl – bovenstaande tekst is uitsluitend ter informatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Informeer altijd bij de officiële instanties voor de meest recente informatie en regelgeving.

Turken worden verplicht een luchthaventransitvisum aan te vragen
Turken worden verplicht een luchthaventransitvisum aan te vragen

Gerelateerde berichten:

Het bericht Turken hebben per 1 december 2022 een luchthaventransitvisum nodig bij overstap op Schiphol verscheen eerst op Schengenvisum.info.

]]>
Schengen bezoeker verzekering (Schengen visitor verzekering) https://schengenvisum.info/schengen-visitor-verzekering/ Fri, 25 Nov 2022 09:11:23 +0000 https://schengenvisum.info/?p=6843 Een visumplichtige Schengen bezoeker oftewel in het Engels een Schengen visitor moet in het bezit zijn van een medische reisverzekering wanneer hij of zij naar het Schengengebied reist.

Het bericht Schengen bezoeker verzekering (Schengen visitor verzekering) verscheen eerst op Schengenvisum.info.

]]>
Een visumplichtige Schengen bezoeker, oftewel in het Engels: een Schengen visitor, moet in het bezit zijn van een verzekering wanneer hij of zij naar het Schengengebied reist.

Je bent een Schengen visitor als je Nederland of andere Schengenlanden wil bezoeken. Je moet dan kunnen aantonen dat je een medische verzekering hebt afgesloten. Dat is ook verplicht bij de aanvraag voor een Schengenvisum.

Wij hebben een goede en voordelige Schengen visitor verzekering voor je, die voldoet aan alle eisen van de EU voor het verkrijgen van een Schengenvisum. Deze uitgebreide medische verzekering van Allianz Global Assistance heb je al v.a. € 2,- per dag.

Schengen visitor: een bezoeker aan het Schengengebied

Wie van buiten de EU naar Europa wil reizen en visumplichtig is, moet eerst een visum aanvragen. Met 1 visum mag je alle 26 landen van het Schengengebied bezoeken. Dit maakt een Schengenvisum uniek want normaal gesproken geldt een visum maar voor 1 land.

De Schengenzone bestaat uit 26 landen:

BelgiëDenemarkenDuitsland
EstlandFinlandFrankrijk
GriekenlandHongarijeItalië
LetlandLiechtensteinLitouwen
LuxemburgMaltaNederland
NoorwegenOostenrijkPolen
PortugalSloveniëSlowakije
SpanjeTsjechiëIJsland
ZwedenZwitserland

Reizen in het Schengengebied

Als je wilt reizen naar andere Schengenlanden heb je altijd een geldig paspoort of ander reisdocument nodig. Jouw paspoort of reisdocument mag niet meer dan 10 jaar geleden zijn uitgegeven. Na vertrek uit het Schengengebied is je paspoort of ander reisdocument nog minimaal 3 maanden geldig.

Schengen visitor verzekering

Voor Schengen visitors hebben wij een uitstekende reisverzekering. Deze uitgebreide medische verzekering van Allianz Global Assistance heb je al v.a. € 2,- per dag en biedt dekking in alle Europese landen. Deze verzekering voldoet tevens aan de gestelde eisen van de EU voor het verkrijgen van een Schengenvisum.

Laat jij een Schengen bezoeker overkomen uit het buitenland? Heb jij ze uitgenodigd? Ben je garantsteller? Bescherm dan jezelf en de buitenlandse gast met een goede medische reisverzekering. Mocht jouw gast uit het buitenland medische kosten moeten maken dan is dat verzekerd. Ook tandartskosten ten gevolge van een ongeval zijn verzekerd.

Een uitstekende medische verzekering voor Schengen visitors is de Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance. Deze verzekering wordt wereldwijd door alle ambassades geaccepteerd als medische verzekering voor visumplichtige Schengen visitors.

Jij kan de Schengen visitor verzekering afsluiten voor je buitenlandse gast en de polis naar de visumaanvrager e-mailen zodat hij of zij deze kan meenemen naar de Nederlandse ambassade voor het aanvragen van een Schengenvisum. Een Schengen bezoeker is dan prima verzekerd voor zijn reis naar Nederland.

Schengen bezoekers verzekering

De ‘Travel Risk Insurance’ is een complete medische verzekering voor Schengen visitors. De verzekering dekt alle belangrijke zaken zoals:

 • SOS-kosten (o.a. hulpverlening, redding en opsporing).
 • Medische kosten (o.a. ziekenhuis, specialist en artsen).
 • Repatriëring (o.a. ambulancevliegtuig en vervoer stoffelijk overschot).
 • Kosten begrafenis of crematie en overkomst van familie.

Ook je reisdocumenten (aanschafkosten laissez-passer, vervangend visum of ander officieel reisdocument), vervangende kleding en/of toiletartikelen maar ook schade aan logiesverblijven is meeverzekerd. Verder valt onder de dekking:

 • ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde;
 • overlijden van verzekerde en ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde;
 • overlijden van een meeverzekerde reisgenoot;
 • schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie;
 • gedwongen oponthoud.

Wat kost een Schengen verzekering?

Komt een Schengen bezoeker uit Turkije, Syrië, Libanon, Egypte, Libië, Tunesië, Algerije of Marokko? Dan betaal je slechts € 2,- per dag per persoon voor deze verzekering. Kom je uit andere landen dan genoemd, dan betaal je € 3,- per persoon per dag.

Let op: de visum verzekering (Travel Risk Insurance) kan alleen worden afgelosten voor personen jonger dan 70 jaar. 

Sluit hier de medische verzekering voor Schengen visitors af

Op deze website kan jij zelf eenvoudig en snel een medische verzekering afsluiten voor een Schengen bezoeker. Jij mag verzekeringsnemer zijn (premiebetaler) en jouw gast is dan de verzekerde. Je sluit de polis af en stuurt deze op naar de visumaanvrager (e-mailen kan ook want je ontvangt de polis tevens als digitaal bestand). De polis ontvang je snel. Vraag je vandaag een polis aan, dan ontvang je die dezelfde of de volgende dag.

Premie medische verzekering

Europadekking € 2,-
Werelddekking € 3,-
Winter/bijzondere sporten€ 1,15
Annuleringsverzekering 5% van reissom
Minimum premie € 11,50
Poliskosten € 4,50
Premie per persoon per dag. Tot en met 69 jaar.

Wat is verzekerd?

Schengen visa

De ‘Travel Risk Insurance’ is een complete internationale medische verzekering voor buitenlanders. De reisverzekering kent een uitgebalanceerde dekking tegen de financiële risico’s van ziekte en overlijden zoals:

 • SOS-kosten (o.a. hulpverlening, redding en opsporing).
 • Medische kosten* (o.a. ziekenhuis, specialist en artsen).
 • Repatriëring (o.a. ambulancevliegtuig en vervoer stoffelijk overschot).
 • Kosten begrafenis of crematie en overkomst van familie.

*Medische kosten zijn geldelijke vergoedingen voor artsen (honoraria) en kosten van:

 • ziekenhuisopname;
 • operatie en gebruik operatiekamer;
 • voorgeschreven röntgenopnamen en radioactieve bestralingen;
 • voorgeschreven medicijnen, verbandmiddelen en massage;
 • medisch noodzakelijk vervoer, waaronder eventueel medisch noodzakelijke evacuatie en vervoer vanaf een skipiste.

Ook je reisdocumenten (aanschafkosten laissez-passer, vervangend visum of ander officieel reisdocument), vervangende kleding en/of toiletartikelen en schade aan logiesverblijven is meeverzekerd. Verder valt onder de dekking:

 • ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde;
 • overlijden van verzekerde, ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde;
 • overlijden van een meeverzekerde reisgenoot;
 • schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie;
 • kosten door gedwongen oponthoud.

Veelgestelde vragen en antwoorden over een Schengen visitor verzekering

Mag een Schengen visitor verzekering in Nederland worden afgesloten?

Jazeker, dat adviseren wij ook. Buitenlandse verzekeraars, kunnen minder betrouwbaar zijn. De medische reisverzekering mag door een garantsteller, referent of familielid in Nederland worden afgesloten. De referent is dan de verzekeringsnemer en de visumaanvrager is de verzekerde.

Als ik een medische reisverzekering afsluit voor mijn gast, hoef ik dan niet meer garant te staan?

Nee, dat staat volkomen los van elkaar.

Moet de polis en de polisvoorwaarden in het Engels worden opgesteld?

Nee, dat moet niet. Alles mag gewoon in het Nederlands. De beslisambtenaar die de visumaanvraag beoordeeld is immers een Nederlandse functionaris.

Welke medische reisverzekering voor een Schengenvisum aanvraag adviseren jullie?

De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance is een uitstekende Schengen visitor verzekering, voldoet aan alle eisen en wordt altijd geaccepteerd door de ambassade en VFS Global. Allianz Global Assistance is de grootste reisverzekeraar ter wereld en meerdere keren gekozen tot beste reisverzekeraar van Nederland.

Ik weet niet precies wanneer mijn buitenlandse gast arriveert, kan ik de ingangsdatum van de Travel Risk Insurance veranderen?

Je mag de ingangsdatum van deze verzekering verschuiven naar een latere of eerdere datum. Zodra de verzekering is ingegaan, kan de ingangsdatum niet meer aangepast worden.

Stel dat het visum wordt afgewezen, ben ik dan mijn geld kwijt?

Nee, wanneer het visum is afgewezen en de verzekering nog niet is ingegaan hoef je niets te betalen. Je loopt dus geen enkel risico.

Ik wil met mijn buitenlandse gast ook andere landen in Europa bezoeken, is hij/zij daar ook verzekerd?

Ja, de reisverzekering voor buitenlanders is geldig in heel Europa. Je bent echter niet verzekerd in het land van herkomst (het land waar je voor vertrek naar Nederland woonachtig was en/of het land waarvan je de nationaliteit hebt).

Zijn bestaande kwalen en ziektes ook verzekerd met deze reisverzekering?

Kwalen en klachten die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. De reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten in Nederland of elders in Europa.

Reisverzekeringkorting.nl

Jouw aanvraag voor de Travel Risk Insurance Schengen visitor reisverzekering van Allianz Global Assistance wordt afgehandeld door onze partner Reisverzekeringkorting.nl

Vragen?

Heb je vragen over de Travel Risk Insurance, de medische reisverzekering voor een Schengenvisum? Stuur een e-mail: info@reisverzekeringkorting.nl .

Schengen visitor verzekering
Schengen visitor verzekering (Redactionele bronvermelding: Savvapanf Photo / Shutterstock.com)

Gerelateerde onderwerpen:

Het bericht Schengen bezoeker verzekering (Schengen visitor verzekering) verscheen eerst op Schengenvisum.info.

]]>
Technische problemen website Nederland Wereldwijd raakt Schengenvisum aanvragers https://schengenvisum.info/technische-problemen-website-nederland-wereldwijd-raakt-schengenvisum-aanvragers/ Thu, 17 Nov 2022 09:50:07 +0000 https://schengenvisum.info/?p=6830 Al enige tijd is er sprake van een technische storing op een belangrijke website van de Nederlandse overheid: NederlandWereldwijd.nl en de daaraan verbonden website Consular Services: https://consular.mfaservices.nl/

Het bericht Technische problemen website Nederland Wereldwijd raakt Schengenvisum aanvragers verscheen eerst op Schengenvisum.info.

]]>
Al enige tijd is er sprake van een technische storing op een belangrijke website van de Nederlandse overheid: NederlandWereldwijd.nl en de daaraan verbonden website Consular Services: https://consular.mfaservices.nl/

Hierdoor is het voor gebruikers niet mogelijk een aantal reisdocumenten aan te vragen. Dit betreft een Caribische visa, Schengenvisa en Nederlandse reisdocumenten.


Inmiddels is het probleem opgelost (21 november 2022 om 15.30 uur), zo heeft het ministerie van BuZa ons laten weten.


Storingsmelding op de website

Wie bijvoorbeeld nu probeert om een Schengenvisum aanvraagformulier online in te vullen of de visumwijzer op https://www.nederlandwereldwijd.nl/visum-nederland/schengenvisum te raadplegen, krijgt de onderstaande melding te zien:

Until further notice it is not possible to create an online application form for a Schengen or Caribbean visa, or a Dutch travel document, due to technical problems. We will try to solve this problem as soon as possible.

In the meantime you can use the PDF forms for Schengen visa applications and for Dutch travel document applications. This is however NOT an option for Caribbean visa applications. In case of a very urgent/humanitarian case, an exception can be made to accept the PDF form. In this case please contact Netherlands worldwide to see if an exception can be made. All other applicants who want to create a Caribbean visa application online will need to wait until the problem has been solved.

Navraag bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken

De redactie van Schengenvisum.info heeft bij de afdeling consulaire zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, navraag gedaan. De woordvoerder, de heer C. Soetekouw, liet ons het volgende weten:

Op dit moment is het inderdaad door technische problemen niet mogelijk via Nederland Wereldwijd een aantal reisdocumenten aan te vragen. Dit betreft Caribische visa, Schengenvisa of Nederlandse reisdocumenten. We zijn op dit moment de oorzaken van de storing aan het onderzoeken en verhelpen en verwachten dat het portaal om online aanvragen in te dienen voor een Schengenvisum, een Caribisch visum of een Nederlands reisdocument eind van de week weer beschikbaar is. Als dit weer mogelijk is zullen we dit via Nederland Wereldwijd en de externe dienstverleners communiceren.

Tot de problemen zijn opgelost kunnen mensen een Schengenvisum of Nederlands reisdocument aanvragen via een PDF-formulier dat te vinden is op NederlandWereldwijd.nl. Caribische visa kunnen alleen online worden aangevraagd. We maken echter uitzonderingen voor urgente of humanitaire zaken en vragen daarvoor contact op te nemen met NederlandWereldwijd.nl

Technische problemen website Nederland Wereldwijd raakt Schengenvisum aanvragers
Technische problemen website Nederland Wereldwijd raakt Schengenvisum aanvragers

Gerelateerde berichten:

Het bericht Technische problemen website Nederland Wereldwijd raakt Schengenvisum aanvragers verscheen eerst op Schengenvisum.info.

]]>
De Schengenzone: wat is het en wat kan je er mee? https://schengenvisum.info/schengenzone-wat-is-het/ Tue, 15 Nov 2022 09:11:32 +0000 https://schengenvisum.info/?p=6815 Nederland maakt, net als 26 andere EU landen, deel uit van de Schengenzone, ook wel Schengengebied genoemd. Wat betekent dat voor Nederlanders en buitenlandse bezoekers van buiten de EU?

Het bericht De Schengenzone: wat is het en wat kan je er mee? verscheen eerst op Schengenvisum.info.

]]>
Nederland maakt, net als 26 andere EU landen, deel uit van de Schengenzone, ook wel Schengengebied genoemd. Wat betekent dat voor Nederlanders en buitenlandse bezoekers van buiten de EU?

Nederlanders hebben als burgers van de EU, recht van vrij verkeer. Dit betekent dat je naar een ander EU-land mag reizen en dat je daar mag werken en wonen. Als je burger bent van een Schengenland, de meeste EU-landen zijn ook Schengenlanden, mag je bovendien vrij en zonder grenscontroles naar andere Schengenlanden reizen. Een reisdocument zoals ID-kaart of paspoort moet je wel bij je dragen.

Wat is de Schengenzone?

De Schengenzone is een gebied zonder grenzen dat de 26 Schengenlanden omvat. Binnen dit gebied kunnen alle EU-burgers (420 miljoen) en veel niet-visumplichtige burgers van buiten de EU vrij rondreizen zonder grenscontroles. Sinds 1985 is dit gebied steeds groter geworden en het omvat nu vrijwel alle EU-landen en enkele niet-EU-landen (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland).

Iedereen, van welke nationaliteit dan ook, kan reizen tussen de Schengenlanden zonder grenscontroles. Het is wel mogelijk dat nationale overheden politiecontroles verrichten aan de grens of in grensgebieden.

Uitbreiding van de Schengenzone

Kroatië wordt zeer waarschijnlijk het 27-ste lid van de Schengenzone. Het land voldoet aan alle voorwaarden. De verwachting is dat Kroatië op 1 januari 2023 mag toetreden.

Bulgarije en Roemenië hebben jaren geleden al te kennen gegeven onderdeel uit te willen maken van de Schengenzone. Nederland is daar geen voorstander van en ligt tot nu toe dwars. Volgens ons land moeten er eerst nog stappen worden gezet om corruptie, criminaliteit en fraude in die landen te bestrijden.

Gemeenschappelijk visumbeleid

Bezoekers van buiten de EU kunnen dankzij het gemeenschappelijk visumbeleid doorreizen via het Schengengebied of er kort verblijven. Een visum voor kort verblijf (Schengenvisum) dat door een van de Schengenlanden is uitgereikt, geeft hen gewoonlijk het recht om door alle Schengenlanden te reizen gedurende een periode van maximaal 90 dagen in een periode van 180 dagen.

In de praktijk betekent dit dat, als je toestemming d.m.v. een Schengenvisum hebt gekregen om naar één Schengenland te reizen, je ook naar alle andere Schengenlanden mag reizen zonder dat men het reisdocument of visum opnieuw moet laten zien.

Schengenvisum aanvragen

Wanneer een visumplichtige buitenlander Nederland of een ander Schengenland wil bezoeken moet er eerst een Visum Kort Verblijf worden aangevraagd in het land waar de vreemdeling woonachtig is. Voor de aanvraag van een Schengenvisum moet hij/zij een aantal documenten overleggen waaronder een medische reisverzekering.

De toekomst van het Schengengebied

De EU werkt voor de buitengrenzen momenteel aan een programma voor „slimme grenzen”. Dit bestaat uit een inreis-/uitreissysteem dat de grenscontroles verbetert, illegale migratie bestrijdt en tegelijk de grensoverschrijding vergemakkelijkt voor frequente en vooraf gecontroleerde reizigers. Daarnaast zal eind 2023, ETIAS worden ingevoerd. ETIAS een digitale toestemming om naar de EU te mogen reizen, zal straks gaan gelden voor meer dan 1,4 miljard reizigers uit ruim 60 landen in de wereld, waaronder Amerikanen, Britten, Australiërs, Canadezen en meer nationaliteiten. Ze moeten voor hun vertrek naar de EU daar eerst online toestemming voor vragen. Momenteel kunnen reizigers uit visumvrije landen zonder enige toetsing vooraf naar de EU reizen.

Ook streeft de EU ernaar om de visumprocedure beter te laten aansluiten bij andere beleidsgebieden, zoals toerisme, en om de procedures voor frequente reizigers verder te vergemakkelijken. Verder wordt er nagedacht over een nieuw type visum, het rondreisvisum, waarmee men langer dan 90 dagen, maar
hooguit één jaar, op het grondgebied van twee of meer Schengenlanden zou mogen verblijven (met de mogelijkheid om dit met nog een jaar te verlengen).

De Schengenzone: wat is het en wat kan je er mee?
De Schengenzone: wat is het en wat kan je er mee?

Gerelateerde berichten:

Het bericht De Schengenzone: wat is het en wat kan je er mee? verscheen eerst op Schengenvisum.info.

]]>
Allianz Travel Risk Insurance: aanvraag Schengenvisa met visumgarantie! https://schengenvisum.info/allianz-travel-risk-insurance-aanvraag-schengenvisa/ Thu, 27 Oct 2022 09:08:48 +0000 https://schengenvisum.info/?p=6755 De Allianz Travel Risk Insurance is een internationale medische reisverzekering voor de aanvraag van Schengenvisa. Deze verzekering voldoet aan alle eisen voor het verkrijgen van een Schengenvisum voor Nederland en is daarom de beste keuze.

Het bericht Allianz Travel Risk Insurance: aanvraag Schengenvisa met visumgarantie! verscheen eerst op Schengenvisum.info.

]]>
Allianz Travel Risk Insurance

De Allianz Travel Risk Insurance is een internationale medische reisverzekering voor de aanvraag van Schengenvisa. Deze verzekering voldoet aan alle eisen voor het verkrijgen van een Schengenvisum voor Nederland en is daarom de beste keuze.

Ben je op zoek naar een medische reisverzekering voor een visumaanvraag? Wij hebben de Travel Risk Insurance van Allianz voor jou (*met visumgarantie!).

Wie een Schengenvisa nodig heeft voor een bezoek aan Nederland, moet ook kunnen aantonen dat er een medische reisverzekering is afgesloten. De polis voor een dergelijke verzekering is een verplicht document bij de aanvraag van Schengenvisa en moet worden ingeleverd bij de visumaanvraag.

*Visumgarantie = Wordt de visumaanvraag afgewezen dan hoef je niet te betalen voor de Allianz Travel Risk Insurance.

Aanvraag Schengenvisa

Je moet een Schengenvisum altijd in persoon aanvragen indien je nog geen biometrische gegevens hebt afgegeven. Je maakt daarvoor online een afspraak met de Nederlandse ambassade of in veel gevallen, met een externe dienstverlener zoals VFS Global. Je krijgt een bevestiging van deze afspraak per e-mail. Op de afgesproken datum en tijd bezoek je het kantoor van VFS Global daar zullen alle verplichte documenten voor Schengenvisa, zoals het visumaanvraagformulier de polis van de medische reisverzekering worden gecontroleerd en ingenomen. Zij controleren of de aanvraag compleet is en sturen de documenten tezamen met het paspoort van de visumaanvrager, ter beoordeling naar het CSO in Den Haag. De Consulaire Service Organisatie (CSO) verwerkt alle visumaanvragen en aanvragen voor Nederlandse reisdocumenten in het buitenland.

Een Schengen visumaanvraag voor Nederland kan op zijn vroegst 6 maanden en uiterlijk 15 kalenderdagen voor aanvang van de beoogde inreisdatum worden ingediend. Vervolgens duurt het nog maximaal 15 dagen voor de beoordeling van jouw visumaanvraag. Helaas is door omstandigheden, momenteel de wachttijd voor de aanvraag van een visum voor Nederland langer dan normaal, dus zorg dat je ruim op tijd bent met het aanvragen.

Medische reisverzekering verplicht

In 2004 is in EU-verband in Brussel besloten om een verplichte medische verzekering in te stellen als voorwaarde voor het verstrekken van een Visum Kort Verblijf (Schengenvisum). Daarom moet bij de aanvraag voor een visum de aanvrager kunnen aantonen dat er een medische reisverzekering is afgesloten. Dat kan door een kopie of de originele polis te tonen. De medische reisverzekering moet aan de volgende Schengen voorwaarden voldoen:

 • De geldigheid van deze reisverzekering dient gelijk te zijn aan de totale visumperiode.
 • De reisverzekering moet geldig zijn in alle Schengenlanden (minimaal Europadekking).
 • De reisverzekering moet dekking bieden voor repatriëringskosten en spoedeisende medische kosten.
 • De dekking voor medische kosten moet minimaal € 30.000,- bedragen.

De verzekering mag door een garantsteller, referent of familielid in Nederland worden afgesloten. De referent is dan de verzekeringsnemer en de visumaanvrager is de verzekerde. De polis van de Schengen verzekering kan dan worden doorgestuurd naar de visumaanvrager. Een polis voor een Schengenreisverzekering en de polisvoorwaarden mogen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld. De beslisambtenaar die de visumaanvraag beoordeeld is immers een Nederlandse functionaris.

Allianz Travel Risk Insurance voor een visumaanvraag

De Allianz Travel Risk Insurance voldoet aan alle eisen voor de aanvraag van een Schengenvisum voor Nederland. Met deze uitstekende verzekering is jouw buitenlandse gast goed verzekerd voor onder andere ziekenhuis- en dokterskosten, repatriëring, hulpverlening en zelfs tandartskosten bij een ongeval.

Je hebt al een zeer uitgebreide Allianz medische Schengen verzekering vanaf € 2,- per dag. Komt een Schengen bezoeker uit Turkije, Syrië, Libanon, Egypte, Libië, Tunesië, Algerije of Marokko of uit Europa? Dan betaal je slechts € 2,- per dag per persoon voor deze verzekering. Kom je uit andere landen dan genoemd of van buiten Europa zoals Thailand, Indonesie, India of de Filipijnen, dan betaal je € 3,- per persoon per dag.

Travel Risk Insurance: uitstekende Schengenverzekering

De Allianz Travel Risk Insurance is een uitstekende Schengen reisverzekering die je kan gebruiken voor de aanvraag voor een visum voor Nederland. De Travel Risk Insurance heeft een uitgebreide dekking voor:

 • SOS-kosten, hulpverlening, redding, opsporing en repatriëring.
 • Medische Kosten (o.a. artsen, ziekenhuis, medicijnen en ambulance): tot € 30.000,-
 • Wintersport Europa en bijzondere sporten (tegen premietoeslag).
 • Europa- of werelddekking.
 • Annuleringsverzekering (alleen indien de reis is geboekt bij een Nederlandse touroperator).

De maximale reisduur van de Allianz Travel Risk Insurance is 90 dagen. Deze verzekering is alleen geschikt voor personen onder de 70 jaar.

Premie Schengenvisa verzekering – Allianz Travel Risk Insurance

De premie voor de Allianz Travel Risk Insurance is gunstig:

 • Europadekking: € 2,- per persoon per dag (voor visumplichtigen binnen Europa).
 • Werelddekking: € 3,- per persoon per dag (voor visumplichtigen buiten Europa).
 • Wintersport/onderwatersport/bijzondere sporten: € 1,15 per persoon per dag.
 • Minimum premie: € 11,50
 • Kosten per verzekeringsbewijs: € 4,50
 • Annuleringsverzekering: 5% van de reissom (exclusief assurantiebelasting) indien geboekt bij een Nederlandse touroperator.

Er geldt bij de Allianz Travel Risk Insurance voor Schengen een eigen risico voor medische kosten van € 45,-

Allianz Travel Risk Insurance voor Schengenvisa

Premie per persoon per dagv.a. € 2,-
Maximale leeftijd tot70 jaar
SOS-kosten (o.a. hulpverlening, redding en opsporing)✔
Medische kosten (o.a. ziekenhuis, specialist en artsen)✔
Ziekte, ongeval of vermissing verzekerde✔
Ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde✔
Overlijden van meeverzekerde reisgenoot✔
Repatriëring (o.a. ambulancevliegtuig en vervoer stoffelijk overschot)✔
Kosten begrafenis/ crematie en overkomst familie✔
Reisdocumenten (aanschafkosten)✔
Vervangende kleding en/of toiletartikelen✔
Schade aan logiesverblijven✔
Schade aan eigendommen verzekerde in land van herkomst✔
Gedwongen oponthoud✔
Mee te verzekeren opties:
Wintersport en bijzondere sporten✔
Annuleringsverzekering✔
Werelddekking✔
Lees de polisvoorwaarden voor de maximale vergoedingen en eventuele uitsluitingen.

Wat moet je weten over de Allianz Schengen verzekering

 • Je kunt de verzekeringspolis kosteloos wijzigen zolang de verzekering nog niet is ingegaan.
 • Indien een visum wordt geweigerd, dan zullen wij de Allianz Travel Risk Insurance annuleren. In dat geval ontvang je de premie terug.
 • Je kunt een Allianz Schengen reisverzekering afsluiten voor iemand anders. Jij bent dan verzekeringsnemer (betaald de premie) en de buitenlandse gast is de verzekerde.
 • Je kunt de polis opsturen naar het buitenland. Wij sturen de polis digitaal per e-mail naar je toe (inclusief de voorwaarden).
 • Je ontvangt de polis in veel gevallen dezelfde dag of de volgende dag. Aanvragen die wij in het weekend ontvangen worden op maandag door ons verwerkt. Bij spoed, neem contact met ons op.
 • Je kan alleen een Allianz Travel Risk Insurance afsluiten voor buitenlandse gasten die nog niet vertrokken zijn naar Nederland.
 • De Travel Risk Insurance van Allianz is alleen geschikt voor personen onder 70 jaar. Is jouw buitenlandse gast 70 jaar of ouder? Kijk dan hier: https://schengenvisum.info/schengen-reisverzekering-70-ouder/

Veel gestelde vragen en antwoorden over de Allianz Travel Risk insurance (FAQ)

Lees hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden over de Allianz Travel Risk Insurance voor een visum.

Waarom moet ik een medische reisverzekering voor Schengenvisa afsluiten?

Wanneer een buitenlandse toerist naar een Schengenland reist en visumplichtig is, moet men verplicht een medische reisverzekering afsluiten (verzekering voor medische kosten en repatriëring) om een Schengenvisum te kunnen verkrijgen. De Allianz Travel Risk Insurance is een Schengenvisa verzekering die voldoet aan alle eisen.

Mag de Allianz Travel Risk Insurance in Nederland worden afgesloten?

Jazeker, dat adviseren wij ook. Buitenlandse verzekeraars, kunnen minder betrouwbaar zijn. De medische reisverzekering mag door een garantsteller, referent of familielid in Nederland worden afgesloten. De referent is dan de verzekeringsnemer en de visumaanvrager is de verzekerde.

Wat kost een Allianz Travel Risk Insurance voor een Schengen visum?

Komt een Schengen bezoeker uit Turkije, Syrië, Libanon, Egypte, Libië, Tunesië, Algerije of Marokko of uit Europa? Dan betaal je slechts € 2,- per dag per persoon voor deze verzekering. Kom je uit andere landen dan genoemd of van buiten Europa, dan betaal je € 3,- per persoon per dag.

Aan welke voorwaarden moet een medische reisverzekering voor een Schengenvisum voldoen?

De reisverzekering moet ingaan op de dag dat de vreemdeling in Nederland aankomt en gelden tot en met de dag dat hij/zij het Schengengebied verlaat.
– De reisverzekering moet geldig zijn in alle Schengenlanden.
– De verzekering moet dekking bieden voor repatriëringskosten, spoedeisende medische kosten.
– De dekking voor medische kosten moet minimaal € 30.000,- bedragen.

Wat zijn de voordelen van de Allianz Travel Risk Insurance Schengen verzekering?

√ Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.
√  Wordt geaccepteerd op alle ambassades, consulaten en VFS Global.
√  Voor de ingangsdatum kan je de polis kosteloos wijzigen.
√  VISUMGARANTIE: Bij afwijzing visum ontvang je de premie terug en betaal je niets.
√  Snelle service: op werkdagen ontvang je de polis binnen 24 uur of eerder.
√  De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Global Assistance.

Wanneer moet een Allianz Schengen verzekering worden afgesloten?

De reisverzekering moet de periode omvatten die gelijk is aan de duur van het visum. De reisverzekering moet tijdig worden afgesloten en er moet een bewijs (polis) worden overlegd aan de ambassade waar de visumaanvraag wordt gedaan.

Kan ik de Allianz Travel Risk Insurance wijzigen of annuleren?

Wanneer de reisverzekering nog niet is ingegaan, kan je polis wijzigen, bijvoorbeeld de ingangsdatum of einddatum. Denk aan de ingangsdatum. Wanneer de polis is ingegaan kan je deze niet meer wijzigen.

Wat als de aanvraag voor een Schengenvisum wordt afgewezen?

Indien een visum wordt geweigerd, dan is een kopie van de afwijzing voldoende om de Schengenreisverzekering te annuleren. In dat geval ontvang je de premie terug. Dat noemen wij visumgarantie.

Vragen?

Wil je meer informatie over de Travel Risk Insurance van Allianz of heb je andere vragen? Neem dan contact op met onze businesspartner Reisverzekeringkorting.nl Telefoon 055-5400408 (op werkdagen tijdens kantooruren) of stuur een e-mail: info@reisverzekeringkorting.nl

Allianz Travel Risk Insurance voor aanvraag Schengenvisa met visumgarantie!
Allianz Travel Risk Insurance voor aanvraag Schengenvisa met visumgarantie!

Gerelateerde berichten:

Het bericht Allianz Travel Risk Insurance: aanvraag Schengenvisa met visumgarantie! verscheen eerst op Schengenvisum.info.

]]>
Marokkanen ervaren lange wachttijden bij aanvraag Schengenvisum voor Nederland https://schengenvisum.info/marokkanen-lange-wachttijden-aanvraag-schengenvisum-nederland/ Thu, 20 Oct 2022 12:42:14 +0000 https://schengenvisum.info/?p=6745 Marokkanen die naar Nederland of naar andere Schengenlanden willen reizen, klagen over de lange wachttijden voor een afspraak bij VFS Global. Een ander probleem is dat fraudeurs voor veel geld, slots voor afspraken doorverkopen, zo schrijft de NOS in een artikel.

Het bericht Marokkanen ervaren lange wachttijden bij aanvraag Schengenvisum voor Nederland verscheen eerst op Schengenvisum.info.

]]>
Marokkanen die naar Nederland of naar andere Schengenlanden willen reizen, klagen over de lange wachttijden voor een afspraak bij VFS Global. Een ander probleem is dat fraudeurs voor veel geld, slots voor afspraken doorverkopen, zo schrijft de NOS in een artikel.

Een afspraak maken voor een Schengenvisum aanvraag kan maanden duren omdat er bijna geen afspraken te boeken zijn. door de grote vraag zien fraudeurs hun kans en kopen beschikbare afspraken op, om ze vervolgens illegaal voor veel geld door te verkopen. Een afspraak voor een visumaanvraag bij VFS Global, de externe dienstverlener waar het ministerie van Buitenlandse Zaken mee samenwerkt, is gratis. Op de zwarte markt worden prijzen tot € 200,- gevraagd voor een beschikbare afspraak. Ze maken daarvoor zelfs reclame op sociale media.

Maatregelen om fraude tegen te gaan

Het probleem is bekend bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Er zijn wel maatregelen getroffen om de fraude tegen te gaan, zoals afspraken op naam, maar dat lijkt in de praktijk niet veel uit te halen.

Afspraak maken bij VFS Global lukt niet

Marokkaanse families die hun kinderen of kleinkinderen willen bezoeken zijn nu de dupe. Het lukt al maanden niet om een afspraak te maken bij VFS Global. Klagen bij de Nederlandse ambassade in Marokko heeft ook geen nut, zij verwijzen door naar VFS Global. Deze externe dienstverlener is actief in 144 landen en regelt voor 66 landen het afsprakensysteem voor visumaanvragen. Sinds 2015 maakt ook de Nederlandse ambassade in Marokko gebruik van hun diensten.

Hoekstra: Niet de schuld van VFS Global

Dezelfde geluiden uit Marokko komen ook uit Suriname, Thailand en andere landen met veel visumplichtige reizigers die naar Nederland willen afreizen. De minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, heeft daarover de schriftelijke vragen (28 juni) gesteld door kamerlid Piri (PvdA), beantwoord in een kamerbrief.

De minister laat weten dat niet VFS Global de schuld is van de lange wachttijden, maar het loopt spaak bij de verwerkingscapaciteit van visumaanvragen en het besluit om in sommige landen een vastgesteld aantal visumaanvragen in te nemen. Het streven van de minister is om de Schengenvisum verlening eind dit jaar op orde te hebben. Daarbij zal met voorrang gekeken worden naar de landen waar dit tot bijzondere knelpunten leidt.

Schengenvisum van Marokko naar Nederland
Schengenvisum van Marokko naar Nederland

Gerelateerde berichten:

Het bericht Marokkanen ervaren lange wachttijden bij aanvraag Schengenvisum voor Nederland verscheen eerst op Schengenvisum.info.

]]>
Digitalisering van de procedure voor aanvraag van een Schengenvisum­ https://schengenvisum.info/digitalisering-procedure-aanvraag-van-schengenvisum/ Wed, 28 Sep 2022 04:09:44 +0000 https://schengenvisum.info/?p=6594 In april 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend om de aanvraagprocedure voor een Schengenvisum­ te moderniseren door het grotendeels te digitaliseren.

Het bericht Digitalisering van de procedure voor aanvraag van een Schengenvisum­ verscheen eerst op Schengenvisum.info.

]]>
Momenteel is het aanvragen van een Schengenvisum voor een kort verblijf, een langdurig proces met een hoop papieren rompslomp.

Aanvragers moeten naar ambassade, consulaat of externe dienstverlener reizen om hun aanvraag in te dienen en vervolgens om hun visum af te halen. Dit is voor zowel reizigers als consulaten een belastende en tijdrovende procedure.

In april 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend om de aanvraagprocedure voor een Schengenvisum­ te moderniseren door het grotendeels te digitaliseren. De nieuwe voorgestelde regels hebben als doel:

 • de visumsticker te vervangen;
 • de mogelijkheid te bieden om visumaanvragen online te doen via een online visumplatform;
 • het visumaanvraagproces te verbeteren;
 • de kosten en lasten voor EU-landen en aanvragers te verlagen.

Dit voorstel wordt momenteel besproken in de Europese Raad.

Bron: www.consilium.europa.eu

Digitalisering van de procedure voor aanvraag van een Schengenvisum­
Digitalisering van de procedure voor aanvraag van een Schengenvisum­

Gerelateerde onderwerpen:

Het bericht Digitalisering van de procedure voor aanvraag van een Schengenvisum­ verscheen eerst op Schengenvisum.info.

]]>
Nederland schaft inreisverbod voor niet-Europeanen af https://schengenvisum.info/nederland-schaft-inreisverbod-voor-niet-europeanen-af/ Fri, 23 Sep 2022 02:22:32 +0000 https://schengenvisum.info/?p=6586 De Nederlandse overheid heeft besloten om het Europees inreisverbod voor Nederland per 17 september 2022 te laten vervallen.

Het bericht Nederland schaft inreisverbod voor niet-Europeanen af verscheen eerst op Schengenvisum.info.

]]>
De Nederlandse overheid heeft besloten om het Europees inreisverbod voor Nederland per 17 september 2022 te laten vervallen.

Dit omdat de overheid het EU inreisverbod voor Nederland gezien de epidemiologische situatie in ons land niet langer proportioneel vindt. Bovendien is de Europese Commissie van plan in het najaar van 2022 een voorstel tot herziening van de inreisregels te publiceren.

Dit betekent dat vanaf 17 september 2022 alle reizigers uit landen buiten de Europese Unie of de Schengenzone, Nederland weer kunnen inreizen zonder inreisbeperkingen vanwege COVID-19 of andere COVID-19-eisen. Voor visumplichtige buitenlandse reizigers geldt wel dat zij in het bezit moeten zijn van een geldig Schengenvisum en een medische reisverzekering.

Vrij reizen naar Nederland

Er zijn per 17 september 2022 geen inreisregels voor mensen die:

 • in een EU/Schengenland wonen;
 • of in een land wonen dat meedoet met de EU-inreisregels.

Dat geldt ook als zij vanuit een land buiten de EU/Schengen naar Nederland reizen, deze reizigers:

 • hebben geen gezondheidsverklaring nodig als ze naar Nederland vliegen;
 • hoeven zich niet te laten testen;
 • hoeven niet in quarantaine na aankomst in Nederland.

Bron: Rijksoverheid – https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen

Nederland schaft inreisverbod voor niet-Europeanen af
Nederland schaft inreisverbod voor niet-Europeanen af

Gerelateerde berichten:

Het bericht Nederland schaft inreisverbod voor niet-Europeanen af verscheen eerst op Schengenvisum.info.

]]>
Naar Europa met Schengenvisum wordt moeilijker voor Russen https://schengenvisum.info/naar-europa-met-schengenvisum-moeilijker-voor-russen/ Tue, 13 Sep 2022 04:50:26 +0000 https://schengenvisum.info/?p=6512 Vanaf 12 september is het voor Russische toeristen moeilijker om naar Europa te reizen. Een visum akkoord tussen Rusland en de EU, die voor de oorlog tot stand is gekomen, wordt zo lang de oorlog duurt opgeschort.

Het bericht Naar Europa met Schengenvisum wordt moeilijker voor Russen verscheen eerst op Schengenvisum.info.

]]>
Vanaf 12 september is het voor Russische toeristen moeilijker om naar Europa te reizen. Een visum akkoord tussen Rusland en de EU, die voor de oorlog tot stand is gekomen, wordt zo lang de oorlog duurt opgeschort.

Daardoor wordt het aanvragen van een Schengenvisum voor kort verblijf een stuk duurder voor Russische staatsburgers en de aanvraagprocedure gaat tevens langer duren. Daarnaast worden er strengere eiden gesteld aan de uitgave van Schengenvisa aan Russen.

De kosten voor het aanvragen van een Schengenvisum voor een Rus stijgt van 35 euro naar 80 euro. De afgifte van multiple entry visum zal sterk worden beperkt. De verscherping van de regels kan ertoe leiden dat Russische visumaanvragen sneller worden afgewezen.

Geen visumstop voor Russen

Er is geen sprake van een volledige stop van de uitgifte van Schengen visa aan Russen zoals sommige EU lidstaten hadden gevraagd. Russen die om dringende redenen naar de Europese Unie reizen maken nog kans op een versnelde en relatief goedkope visumafhandeling, maar het moet dan gaan om een dringend bezoek aan familieleden, Russische dissidenten en mensen van maatschappelijke organisaties. EU-lidstaten kunnen de visumkosten voor Russen uit dergelijke groepen verlagen of zelfs volledig afschaffen.

Naar Europa met Schengenvisum wordt moeilijker voor Russen
Naar Europa met Schengenvisum wordt moeilijker voor Russen

Het bericht Naar Europa met Schengenvisum wordt moeilijker voor Russen verscheen eerst op Schengenvisum.info.

]]>