Welke nationaliteiten moeten een ETIAS-reisautorisatie aanvragen?

Europese Commissie: ETIAS is eind 2022 gereed voor invoering