Wat zijn Schengenlanden?

'EU wil vanaf 1 juli grenzen openen voor landen buiten Europa'