Welke nationaliteiten moeten een Schengenvisum aanvragen?

'EU wil vanaf 1 juli grenzen openen voor landen buiten Europa'