Wat is een Schengen verzekering?

Schengen visum verzekering voor een visumaanvraag