Visumplichtige buitenlandse bezoekers kunnen naar Nederland

Nederland schaft inreisverbod voor niet-Europeanen af